Anna Maria Brandt,
legitimerad psykoterapeut

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet av barn- och vuxensjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset.

Stor erfarenhet finns av att möta människor i olika åldrar som drabbats av personliga problem som följd av somatisk sjukdom eller som befinner sig i tex. sorg, i kris, i känslor av mindrevärde eller som av andra orsaker sitter fast i svåra livssituationer som motverkar vidare utveckling i livet.

En stor del av mitt arbete har också bestått i att möta ungdomar som sökt stöd i att få en tydligare och tryggare identitet under sin utveckling mot en alltmer självständig individ, likaså med unga vuxna när de varit på väg ut i vuxenlivet och som många gånger känt sig vilsna, nedstämda, oroliga och brottats med dålig självkänsla.

Jag lägger stor vikt vid det ömsesidiga mötet och arbetar för att skapa ett fredat rum där undersökande och bearbetning kan ske under trygga former.  Tillsammans undersöker vi hur aktuella problem och livsfrågor hänger ihop med nuet och samspelar med tidigare relationer och händelser i livet. Förståelse når vi tillsammans i samtalen.

På min mottagning i Gamla Stan tar jag emot barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna för individualpsykoterapi. Jag tar även emot par för parsamtal och föräldrar som söker stöd i sitt föräldraskap.

Funderar du över om terapi kan vara något för dig eller ditt barn så är du varmt välkommen att ringa för mer information.