Mina tjänster

Parterapi

Vi skapas i relationer och lever i relationer. Livets glädje uppstår i relationer och det gör också dess problem och svårigheter.

Parterapi tar itu med problemet som upplevs svåra att lösa på egen hand. Metoden som används i parsamtalen är Emotionellt fokuserad parterapi (EFT), som utgår från att de flesta relationsproblem uppstår i ett negativt samspelsmönster som upprepas och vidmakthålls.

Jag samarbetar med Parsamtal Stockholm och Allvarligt talat som har avtal kring familjerådgivning med flera kommuner i området runt Stockholm. Vi erbjuder evidensbaserad emotionellt fokuserad parterapi (EFT). Familjerådgivare omfattas av absolut sekretess (OSL 26 kap 3§), det skapar att vi inte för journal. Villkoren för detta och mer kan sökas på din kommun hemsida.

Samtalsterapi

Psykodynamisk psykoterapi fokuserar på varje individs unika egenskaper och syftar till förändring. Det som är utmärkande för psykodynamiska terapiformer är att man ser allt mänskligt beteende som meningsfullt, vårt sätt att förstå och relatera är inte slumpmässigt. I terapin så undersöker vi tillsammans hur aktuella problem eller livsfrågor hänger ihop med nuet och samspelar med tidigare erfarenheter i livet. Vi arbetar också för att identifiera och sätta ord på tankar och känslor för vidare reflektion och djupare självförståelse. Den mening vi ger våra erfarenheter gör oss till dem vi är.

Kristerapi

En kris kan utlösas av en rad olika händelser, till exempel en skilsmässa, en uppsägning. En omskakande situation och mindre explicita kriser kan lämna djupa spår och inga kriser är för små för att behandlas. Människor reagerar olika på situationer och vi har även olika sätt att förhålla oss till omvärlden på. Vanliga känslor i samband med en kris är bland annat rädsla, ilska, skam, förvirring, förnekelse, frustration, irritation, känsla av isolering, skuldkänslor samt långvarig nedstämdhet. Vissa reagerar även med fysiska symptom, vilka kan visa sig till exempel som smärta i mage, huvud, rygg eller höfter, minskad aptit och/eller sömnsvårigheter. Kristerapi är en kortare psykoterapeutisk kontakt. Ofta räcker 5-10 samtal för att underlätta bearbetningen av det som hänt. I vissa fall är krisen så svår att du behöver fortsätta samtala längre en så.

Barn - & föräldraterapi

Barn kan i olika faser i livet hamna i utvecklingskriser och svåra känslor. Ibland handlar det om situationer där man som förälder känner stor oro och osäkerhet i hur man ska förstå och hjälpa sitt barn. Jag arbetar både med hela familjen, med föräldrasamtal samt med det enskilda barnet för att gemensamt försöka förstå vad som behövs för att barnet ska må bättre. Det kan handla om ledsna, arga, impulsiva eller oroliga barn som är olika sårbara och som ibland behöver extra hjälp och förståelse från vuxenvärlden för att komma vidare. I en barnpsykoterapi arbetar terapeuten utifrån förutsättningen att barnet uttrycker sig själv och sin problematik i lek och relaterande till terapeuten och det är genom terapeutens bemötande och samspel tillsammans med barnet som utveckling kommer till stånd och bearbetning kan ske. Ungdomspsykoterapi är en egen terapiform. Tonåringen befinner sig i en utveckling som bland annat präglas av konflikten mellan självständighet och beroende. För ungdomar som inte längre har leken som uttrycksform får samtalet en allt större betydelse. Terapeuten har en mer aktiv hållning och ett mer personligt förhållningssätt än i vuxenpsykoterapi.

Priser

Privatpersoner 1100 kr per session (45 min).
Privata parsamtal 1300 kr per session (60 min).

Samarbetsavtal finns gällande familjerådgivning med flera kommuner i området runt Stockholm. Villkoren för detta och mer kan sökas på din kommuns hemsida.

Betalning sker mot faktura eller företagsswish.
Avbokning ska göras senast 24 timmar före avtalad tid. Vid avbokning senare än 24 timmar debiteras fullt pris.

Uteblivet besök debiteras och ersätts ej.