Psykoterapi för vuxna, familj och barn

Psykoterapi och konsultation för barn, ungdomar, vuxna och par

Psykoterapi ska vara en plats där man känner sig trygg. Där man känner sig fri att uttrycka sig precis som man vill – om vad man vill. Där ens tankar och känslor tas emot med intresse, kunskap och erfarenhet.


Mina tjänster

samtalsterapi

Psykoterapi är en behandling för att minska svåra känslor som ångest, nedstämdhet och oro. Man kan också gå i psykoterapi för att klara av att leva med svåra och smärtsamma känslor och upplevelser. Eller för att bättre förstå sig själv och sina känslor i relation till andra människor.

 

Parterapi

Att få nära relationer att fungera är ofta en utmaning. De flesta av oss vill uppleva både närhet och kontakt men vill samtidigt vara självständiga individer.

Terapin ger er gemensam ökad förståelse för varför negativa mönster uppstår och upprepar sig och insikter om hur det upparbetade mönstret kan brytas.

Barn- och föräldraterapier

I en barnpsykterapi arbetar terapeuten utifrån förutsättningen att barnet uttrycker sig själv och sin problematik i lek och relaterande till terapeuten och det är genom terapeutens bemötande och samspel tillsammans med barnet som utveckling kommer till stånd och bearbetning kan ske.

Anna Maria Brandt​

socionom & legitimerad psykoterapeut

Jag har en långvarig yrkeserfarenhet av terapeutiskt arbete med vuxna, par, familjer tonåringar och barn.

Jag har också en stor erfarenhet av att arbeta med självkänsla, utbrändhet, stress, ångest, oönskad barnlöshet, tidiga förluster och relationsproblem.

Mitt arbete med barn och ungdomar och deras närstående har bidrag till många möten som fördjupat förståelse av komplexa existentiella frågor.

Jag har även flerårig erfarenhet av krisstöd och anhörigstöd. Jag arbetar med kris-, trauma- och konflikthantering såväl privat som arbetsrelaterat. 

Både företag och privatpersoner kan vända sig till mig. 

BOKA DIN KONSULTATION

Funderar du över om terapi kan vara något för dig eller ditt barn? Då är du välkommen att ringa för mer information.

Vanliga frågor

Psykodynamisk psykoterapi innebär ett nära samarbete mellan psykoterapeut och klient inom ramen för en trygg relation och ett samarbetskontrakt. Detta är en terapiform där du som klient vid varje samtal har möjlighet att prata om det som för stunden upptar dig. Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller tider för samtal, arvode och frekvens. Första mötet är alltid ett bedömningssamtal. Bedömningssamtalet leder till en behandlingsöverenskommelse där vi ringar in dina behov samt önskemål med psykoterapin. Antalet bedömningssamtal vid en psykoterapi kan variera men är i regel tre till antalet. I bland kan en konsultation räcka om man behöver enstaka råd över en aspekt av sitt liv, eller hjälp med att stanna upp och orientera sig. Behöver du arbeta fokuserat med en speciell problematik är det vanligt att gå 5-20 gånger. I en långtidsterapi (över 20 gånger) är det ett annat arbetssätt. Då arbetar man löpande med det som dyker upp i stunden och får på så sätt en mer omfattande självutveckling. Att känna förtroende för sin terapeut, ha en gemensam plan och arbeta mot ett gemensamt mål är viktigt.
Det kan vara till stor hjälp att söka psykoterapi när du upplever att du har ett psykiskt lidande som är svårt att bemästra eller komma till rätta med själv. De flesta söker psykoterapi just för att det är något som bekymrar dem. Ibland är det svårt att sätta ord på vad det är man behöver och vill förändra och då kan psykoterapin till en början handla om att identifiera det som ”skaver.” Personliga kriser där symptomen utgörs av nedstämdhet, ångest,stress och rädslor, sömnbesvär, vissa somatiska besvär är exempel på när psykoterapi kan vara till hjälp. Vid obearbetade förluster, svåra upplevelser och minnen, relationsproblem, privat eller i arbetet/skolan, är också stunder i livet då det kan vara skönt att ha en utomstående professionell samtalspartner. I terapin får man vara som man är och behöver inte ta hänsyn till andra.
Jag erbjuder psykoterapi via telefon och video. Du kan då ladda ner appen Signal som krypterar meddelanden, röstsamtal och videochatt. Den finns både till mobiler och datorer för Android och IOS. Den är lika enkel att använda som Messenger eller Whatsapp, men är säkrare. Varje terapisession via nätet eller telefon är upplagd på samma sätt som om de genomförs på mottagningen och pågår 45 minuter.
Som legitimerad psykoterapeut har jag tystnadsplikt, det innebär att det som du säger till mig för jag inte vidare. Jag för journal eftersom det är något som vi legitimerade psykoterapeuter är skyldiga att göra enligt lag, Patientdatalagen (PDL). Det är endast jag som har tillgång till din journal. Tystnadsplikten kan hävas i vissa fall. Det kan exempelvis vara att en minderårig far mycket illa eller vid misstanke om allvarligare brott.

Covid-19

Folkhälsomyndigheten har gått ut med riktlinjer som säger att den som upplever förkylningssymptom även lindriga ska stanna hemma och undvika sociala kontakter, även två dygn efter att symptomen upphört. Jag anpassar mig efter dessa riktlinjer och uppmanar dig därför att omvandla ditt besök hos mig till ett samtal över telefon eller videolänk om du upplever symptom på förkylning eller har upplevt symptom de senaste två dygnen. Det samma gäller från mitt håll. Skicka ett sms eller ring och meddela mig om du önskar ha ditt samtal över telefon, lämna gärna ett meddelande om jag inte svarar.