Psykoterapi för barn, ungdomar, vuxna & par

Här tas tankar och känslor emot med intresse, kunskap och erfarenhet

Erbjuder terapi online

Varje terapisession via nätet eller telefon är upplagd på samma sätt som om de genomförs på mottagningen.

Erfarenhet

Jag har en långvarig och bred yrkeserfarenhet av terapeutiskt arbete med vuxna, par, familjer tonåringar och barn.

Tystnadsplikt

Som legitimerad psykoterapeut har jag tystnadsplikt, det innebär att det som du säger till mig för jag inte vidare.

Erbjuder terapi online

Varje terapisession via nätet eller telefon är upplagd på samma sätt som om de genomförs på mottagningen.

Erfarenhet

Jag har en långvarig och bred yrkeserfarenhet av terapeutiskt arbete med vuxna, par, familjer tonåringar och barn.

Tystnadsplikt

Som legitimerad psykoterapeut har jag tystnadsplikt, det innebär att det som du säger till mig för jag inte vidare.

Mina tjänster

Parterapi

Livets glädje uppstår i relationer och det gör också dess problem och svårigheter.

Samtalsterapi

Psykodynamisk psykoterapi fokuserar på varje individs unika egenskaper och syftar till förändring.

Kristerapi

En kris kan utlösas av en rad olika händelser, till exempel en skilsmässa, en uppsägning.

Barn- & föräldraterapi

Barn kan i olika faser i livet hamna i utvecklingskriser och svåra känslor.

Parterapi

Parterapi tar itu med problemet som upplevs svåra att lösa på egen hand.

Jag erbjuder par -och relationsterapi för er som vill fördjupa och förbättra er kommunikation i er relation. Negativa samspelsmönster och låsningar som ständigt riskeras att upprepas i relationen kan brytas och istället utvecklas till ett mer konstruktivt och harmoniskt samspel där kärleken ges möjlighet att fördjupas.

Om mig

Jag har en långvarig yrkeserfarenhet av terapeutiskt arbete med vuxna, par, familjer tonåringar och barn.

Jag har också en stor erfarenhet av att arbeta med självkänsla, utbrändhet, stress, ångest, oönskad barnlöshet, tidiga förluster och relationsproblem.
Anna Maria Brandt

%

fokus på klienten
bokningsbara timmar i veckan

+

klienter

Konsultation

Funderar du över om terapi kan vara något för dig, er eller ditt barn?

Då är du välkommen att ringa för mer information eller för att boka en konsultation.