Psykodynamisk psykoterapi

 

Jag arbetar utifrån en psykodynamisk relationellt och affektfokuserat synsätt med en grund inom modern psykoanalytisk forskning, anknytningsteori och relationsteori i enlighet med evidensbaserade metoder.

 

Vad är  psykodynamiskt psykoterapi? 

Psykodynamisk psykoterapi är en samtalsbehandling som har sitt fokus på att söka förståelse hos det unika hos varje enskild person och som syftar till en förändring.

I terapin försöker terapeut och klient tillsammans förstå hur klientens symptom kan vara kopplat till den aktuella livssituationen och de känslor som den väcker. Ett arbete sker för att finna förståelse för  klientens inre sammanshang så tillvida att man undersöker vilka bakomliggande faktorer som kan tänkas väcka en viss känsla eller orsaka att ett visst symptom uppstår.  Till skillnad från andra terapiformer där terapueten aktivt kan strukturera sessioner eller följa en bestämd agenda uppmuntrar psykodynamisk terapi patienten att prata fritt om det som de tänker på eller är upptagna vid i stunden. Att gå i psykoterapi fördjupar vår självkännedom, hur vi tänker, känner och handlar. När vi människor uppnår en större medvetenhet om oss själva, våra önskningar, tankar, känslor, upplevelser, behov och motiv ökar vår förståelse och därmed även förmågan att påverka våra liv.

 

Tankar, känslor och handlingar kan förändras. På så sätt kan man lösa problem och bli fri från symptom.

 

 

 

 

 

Läs gärna mer om psykoterapi på Vårdguiden: http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-Rad/Behandlingar/Psykoterapi/