Parterapier

Tillsammans med sin psykoterapeut är parsamtal ett sätt att komma vidare i sin relation när man upplever att svårigheter i relationen inte går att lösa på egen hand.

Det kan till exempel handla om att ni upplever att ert förhållande gått i stå och känns slentrianmässigt, att ni slutat prata med varandra, att vardagen tillsammans handlar mera om konflikter än lust och glädje eller att en av er funderar på skilsmässa.

I samtalet uppmärksammas och medvetandegörs samspelet och ni som par  ges möjligheten till ökade insikter om hur ni agerar och integrerar med varandra. Samtalen blir ett gemensamt utforskande arbete för att hitta möjligheter till förändring.

Under de första orienterande samtalen formulerar vi tillsammans de frågor och problem som behöver bearbetas. Vanligtvis kan man göra en förändring i relationen genom endast några samtal. Men ni kan också välja att gå under en längre perioder.

Jag erbjuder evidensbaserad emotionell fokuserad parterapi (EFT). Negativa mönster präglade av kontaktlöshet och känslomässiga svårigheter ersätts med öppenhet och engagemange i parrelationen.