När kan man söka psykoterapi?

Det kan vara till stor hjälp att söka psykoterapi när du upplever att du har ett psykiskt lidande som är svårt att bemästra eller komma till rätta med själv.  De flesta söker psykoterapi just för att det är något som bekymrar dem. Ibland är det svårt att sätta ord på vad det är man behöver och vill förändra och då kan psykoterapin till en början handla om att identifiera det som ”skaver.”

Personliga kriser där symptomen utgörs av nedstämdhet, ångest,stress och rädslor, sömnbesvär, vissa somatiska besvär är exempel på när psykoterapi kan vara till hjälp.

Vid obearbetade förluster, svåra upplevelser och minnen, relationsproblem, privat eller i arbetet/skolan, är också stunder i livet då det kan vara skönt att ha en utomstående professionell samtalspartner.

I terapin får man vara som man är och behöver inte ta hänsyn till andra.