Kristerapi

En kris kan utlösas av en rad olika händelser, till exempel en skilsmässa, en uppsägning en olycka eller ett dödsfall.

Ofta är stödet från anhöriga och andra närstående tillräckligt för återhämtning, men ibland behöver den som drabbats professionellt samtalsstöd.

En kristerapi är en kortare  psykoterapeutisk kontakt. Många gånger räcker 5-10 samtal för att underlätta bearbetningen av det som hänt. I vissa fall är krisen så svår att du behöver fortsätta samtala längre än så.