Hur går det till?

Psykodynamisk psykoterapi innebär ett nära samarbete mellan psykoterapeut och klient inom ramen för en trygg relation och ett samarbetskontrakt. Detta är en terapiform där du som klient vid varje samtal har möjlighet att prata om det som för stunden upptar dig.

Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller tider för samtal, arvode och frekvens. En överenskommelse kring detta görs i inledningen av kontakten under de så kallade bedömningsamtalen, där vi ringar in dina behov samt önskemål med psykoterapin.  Antalet bedömningssamtal vid en psykoterapi kan variera men är i regel tre till antalet.

I bland kan en konsultation räcka om man behöver enstaka råd över en aspekt av sitt liv, eller hjälp med att stanna upp och orientera sig.

Behöver du arbeta fokuserat med en speciell problematik är det vanligt att gå 5-20 gånger. I en långtidsterapi (över 20 gånger) är det ett annat arbetssätt. Då arbetar man löpande med det som dyker upp i stunden och får på så sätt en mer omfattande självutveckling.

 

 

Att känna förtroende för sin terapeut, ha en gemensam plan och arbeta mot ett gemensamt mål är viktigt.