Covid-19

Folkhälsomyndigheten har gått ut med riktlinjer som säger att den som upplever förkylningssymptom även lindriga ska stanna hemma och undvika sociala kontakter, även två dygn efter att symptomen upphört.

Jag anpassar mig efter dessa riktlinjer och uppmanar dig därför att omvandla ditt besök hos mig till ett samtal över telefon eller videolänk om du upplever symptom på förkylning eller har upplevt symptom de senaste två dygnen. Det samma gäller från mitt håll.

Skicka ett sms eller ring och meddela mig om du önskar ha ditt samtal över telefon, lämna gärna ett meddelande om jag inte svarar.