Barn- och föräldraterapier

Barn kan i olika faser i livet hamna i utvecklingskriser och svåra känslor. I bland handlar det om situationer där man som förälder känner stor oro och osäkerhet i hur man ska förstå och hjälpa sitt barn. Jag arbetar både med föräldrarna och det enskilda barnet för att gemensamt försöka förstå vad som behövs för att barnet ska må bättre.

Barnpsykoterapi kan vara användbart vid t ex. trauma, relationssvårigheter och/eller när barnet kan behöva hjälp att utvecklas känslomässigt. I barnpsykoterapi involveras föräldrarna i hög grad i behandlingen. De övergripande målen med terapin är att stärka relationen mellan förälder och barn samt att hjälpa barnet till en mer gynnsam utveckling. För barn är inte alltid språket deras bästa sätt att kommunicera på. Man måste därför erbjuda barnet andra vägar till kommunikation vilket vanligen sker med hjälp av ett konkret material som man använder tillsammans med barnet. Det konkreta tillvägagångssättet kan innebära att man ritar, leker och bygger i sandlåda tillsammans med barnet medan man samtalar.

Barn kan behöva terapi för att få hjälp med att förstå sina känslor, bearbeta händelser och för att undanröja  hinder för den normala utvecklingen.