Barn- och föräldraterapier

Barn kan i olika faser i livet hamna i utvecklingskriser och svåra känslor. I bland handlar det om situationer där man som förälder känner stor oro och osäkerhet i hur man ska förstå och hjälpa sitt barn. Jag arbetar både med föräldrarna och det enskilda barnet för att gemensamt försöka förstå vad som behövs för att barnet ska må bättre. Det kan handla om ledsna, arga, impulsiva eller oroliga barn som är olika sårbara och som ibland behöver extra hjälp och förståelse från vuxen världen för att komma vidare.

Barn kan behöva terapi för att få hjälp med att förstå sina känslor, bearbeta händelser och för att undanröja  hinder för den normala utvecklingen.